BiQ 15/3-2002 - Læs om: Marienhof, Kolind, Schack, Gattiker, Erlund, Kunøe, Hella Joof m.fl

Fairgain og Retail Internet har nu slået sig sammen i bestræbelserne på at dominere markedet for email-marketing herhjemme. Det har betydet at Torben Frigård nu er blevet direktør for begge selskaber, da han har afløst både Hanne Østerby og Monika Svandberg. Bag selskaberne står bl.a. Preventure, der med 2m-invest i ejerkredsen, på det seneste har fået rigeligt med omtale i medierne. God læselyst!

12-03-2002: Lars Henning Stigel er udtrådt af bestyrelsen for Accip Biotech A/S i forbindelse med selskabets omdannelse til et A/S. Det betyder at bestyrelsen nu består af Søren Gregersen, Aksel Kloster Sørensen, Hans Gregersen og direktøren for selskabet Finn Prang-Andersen. #
12-03-2002: TM VIDEOSULUTIONS ApS er blevet stiftet med en ledelse bestående af Per Friis, Peter Schäfer, Frits Antik Staffeldt og Niels Rasmussen. #
12-03-2002: READDIT ApS er blevet stiftet i forskerparken i Roskilde med Dorthe Posselt og Lasse Holst Sørensen som henholdsvis bestyrelsesformand og direktør. #
12-03-2002: Michael Gaardboe er efter en større omrokering i Columbus IT Partner International A/S udtrådt af selskabets bestyrelse sammen med Martin Bo Sørensen. Nye i bestyrelsen bliver direktøren Jan Hansen og Carsten Dilling. #
12-03-2002: Jørgen Worning er udtrådt af bestyrelsen for Incentive A/S. #
12-03-2002: Hanne Østerby er fratrådt sin stilling som direktør for Retail Internet DK A/S en post der herefter overtages af Torben Frigård Rasmussen. #
12-03-2002: SPIRIT GROUP A/S har skiftet ud i bestyrelsen, hvilket har betydet at Niels Holst Svenningsen og Morten Grønnebæk er udtrådt til fordel for Peter Max og Klavs Flemming Jarl Jørgensen. #
12-03-2002: Silkeborgs borgmester Jørn Ravnholt Würtz er tiltrådt som direktør for det nystiftede selskab STYX HOLDING ApS. #
13-03-2002: A/S Brandts Ventures der er i betalingsstandsning har indsat Lars Bondo Krogsgaard som selskabets nye Adm. Dir. Han overtager posten fra Peter Michael Albrechtslund der sagde sit job op i december måned. I bestyrelsen er Per Steen Jensen og Henning Boysen udtrådt. #
13-03-2002: Mikael Due Holden er udtrådt af bestyrelsen for Ceboline A/S. #
13-03-2002: Kim Andersson er indtrådt som direktør i det nystiftede MICROPAYMENT ApS, der netop er blevet stiftet af KAFRA ApS. #
13-03-2002: LUND & LACOPPIDAN ApS har stiftet SPRING VENTURES ApS, hvori der indtræder en bestyrelse bestående af direktørerne Jesper Knud Lacoppidan, Niels Boje Lund og advokaten Søren Holck-Andersen. #
14-03-2002: Advokaten Niels Erik Nielsen er udtrådt af bestyrelsen for DENTALMAN A/S. #
14-03-2002: I direktionen for ADMIRAGE ApS er Ole Astrup Madsen blevet udskiftet med Bjarne Mobeck. #
14-03-2002: FINE & MELLOW HOLDING A/S er blevet stiftet med en bestyrelse bestående af Thomas Gammeltoft, Hella Bella Joof, Jannik Johansen og Emilia Line Ulrikke Knutzen. #
14-03-2002: CDRATOR A/S er blevet stiftet af SRT HOLDING A/S og CONSOLIDATED HOLDINGS A/S. I bestyrelsen sidder Ib Kunøe (Formand), Torben Thomasen, Torben Scheel, Laurits Sougaard Tygesen og selskabets direktør Jesper Philipp. #
14-03-2002: Johan Fløe Svenningsen er udtrådt af bestyrelsen for DANISH MEDICAL INDUSTRY LTD. A/S, hvorefter hans plads er blevet overtaget af Kurt Bloch Lemvigh. #
14-03-2002: GALLUP A/S har fået ny bestyrelse. Det har betydet at Martin Stevenson Crosie Frame, Flemming Hansen og Rene Jørgen Spogard alle er udtrådt, mens Antony Brian Cowling er fratrådt sin formandspost. Sidstnævnte forbliver i bestyrelsen som menigt medlem, mens Sam Van Der Feltz overtager formandsposten og Jørgen Halberg og Michael Nørgaard Jensen nyindtræder. #
15-03-2002: Rene Denker og Mads Eske Jessen er indtrådt som nye direktører i 2BM Aps, det tidligere 2B-Mobile. #
15-03-2002: INVEST 20. JUNI 2001 ApS har stiftet DISCUS COMMUNICATIONS ApS med Dan Eberhardt Knudsen som direktør. #
15-03-2002: QUIZPEOPLE ENTERTAINMENT ApS har i bestyrelsen sagt farvel til Gregers Rolighed Lauridsen, Urs Ernst Gattiker og Niels Jespersen, mens Claus Hyldgaard og Per Sunesen er udtrådt af selskabets direktion. #
15-03-2002: BØRSEN MAGASINER A/S har i bestyrelsen udskiftet Niels Kühl Hasager med Martin Förste Montag. #
16-03-2002: Rupert Strauss er udtrådt af bestyrelsen for Call2Day ApS. #
16-03-2002: Så er ændringerne i Dagbladet Børsen A/S's organisation blevet registreret. Preben Schack har trukket sig ud af direktionen samtidigt med at Finn Junge-Jensen og Henrik Biune er udtrådt af bestyrelsen. Preben Schack er herefter indtrådt som næstformand i bestyrelsen. #
16-03-2002: Fairgain A/S har fået udskiftet hele sin ledelse bestående af Ole Carsten Pedersen, Monika Elisabeth Svanberg, Henrik Korsholm Jeppesen og Jesper Helbrandt. Den nye bestyrelse kommer til at bestå af: Svenn Aage Hyllerød Dam (Formand), Søren Holst, Lars Kolind og den ordførende direktør Torben Frigård Rasmussen. #
16-03-2002: John Marienhof er udtrådt af direktionen for Opportunity Solutions A/S, hvorefter hans plads er blevet overtaget af Henrik John Brandt. #