19c, BEDSTED, Bedsted By, Bedsted

Matrikelnr/Navn 19c, BEDSTED, Bedsted By, Bedsted
Ejendomsnr. 177614
Adresse Skellebjergvej 5
7755 Bedsted Thy
Danmark
Kommune Thisted
Kort Se på Google Maps
Matrikulært areal 4513.0 m²
Samlet bygningsareal 112 m²
Samlet boligareal 172 m²
Bebygget areal ialt 279 m²
Formål Beboelsesejendom
Anvendelseskode(r) Stuehus til landbrugsejendom,Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.,Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.

BiQ har også informationer om:

  • Vurderingen
  • Salgssummen
  • Ejeren

- og meget mere.