BFE 5270718

Samlet fast ejendom BFE 5270718
Ejendomsnr. 5391
Kommune Aabenraa (580)
Adresse Lundtoft Bygade 1A
6200 Aabenraa
Danmark
Matrikelstykker
  • 45, Lundtoft, Kliplev
Kort Se på Google Maps
Matrikulært areal 1246.0 m²
Samlet bygningsareal 313 m²
Samlet boligareal 192 m²
Samlet erhvervsareal 203 m²
Bebygget areal ialt 313 m²
Formål Beboelses- og forretningsejendom
Anvendelseskode(r) Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus (vandret adskillelse mellem enhederne),Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration,,

BiQ har også informationer om:

  • Vurderingen
  • Salgssummen
  • Ejeren
  • ... og meget mere