5a, SKOVSGÅRDE, Skovsgårde, Hårslev

Matrikelnr/Navn 5a, SKOVSGÅRDE, Skovsgårde, Hårslev
Ejendomsnr. 13967
Adresse Skovsgårdevej 5
5471 Søndersø
Danmark
Kommune Bogense
Kort Se på Google Maps
Matrikulært areal 11766.0 m²
Samlet bygningsareal 615 m²
Samlet boligareal 175 m²
Samlet erhvervsareal 440 m²
Bebygget areal ialt 615 m²
Formål Beboelsesejendom
Anvendelseskode(r) Fritliggende enfamilieshus (parcelhus),Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.,Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.

BiQ har også informationer om:

  • Vurderingen
  • Salgssummen
  • Ejeren

- og meget mere.