5g, KASTRUP BY, Kastrup By, Kastrup

Matrikelnr/Navn 5g, KASTRUP BY, Kastrup By, Kastrup
Ejendomsnr. 18503
Adresse Gammelsøvej 43
4760 Vordingborg
Danmark
Kommune Vordingborg
Kort Se på Google Maps
Matrikulært areal 1380.0 m²
Samlet bygningsareal 208 m²
Samlet boligareal 106 m²
Samlet erhvervsareal 123 m²
Bebygget areal ialt 232 m²
Formål Beboelsesejendom
Anvendelseskode(r) Fritliggende enfamilieshus (parcelhus),Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.,Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.,Udhus

BiQ har også informationer om:

  • Vurderingen
  • Salgssummen
  • Ejeren

- og meget mere.