Ejerforhold

Visualisering af ejerforhold for Netgroup Holding

Hvem ejer hvad?

Når et selskab afleverer årsregnskab oplyses det hvem der ejer selskabet. Den oplysning er nu gjort tilgængelig i BiQs professionelle licenser, så det er muligt at få overblik over de besluttende parter i et givent selskab.

Vi identificerer både personer, danske og udenlandske selskaber som ejere og vi identificerer dem naturligvis unikt. Det giver mulighed for at se hvilke personer der ejer hvilke selskaber og det vil give et endnu mere unikt indblik i koncernstrukturer.

Tidligere har det taget timer at se alle regnskaber fra en koncern igennem for at danne sig det overblik man nu kan få på et enkelt klik. Vi viser både ejerne og datterselskaberne til et givent selskab i et dynamisk billede der optegnes med visning af ejerandele og med en mulighed for at navigere videre rundt ved klik på de enkelte selskaber og personer.

I forhold til konkrete arbejdsopgaver pålagt af hvidvaskningsdirektivet og i forbindelse med habilitetsundersøgelser vil det nu være muligt at finde de ultimative ejere af en given virksomhed, hvilket letter dokumentationen ift. eksterne parter og kontrollanter.