Ejendomsdata

Stam-oplysninger om ejendom Udsnit af ejendomme ejet af et konkret selskab

Ejendomsdata er en ny tilføjelse til BiQ-databasen, hvor oplysninger om ejendomme og adresser kombineres med BiQs oplysninger om danske selskaber.

Oplysningerne stammer fra Den Offentlige Informations Server: OIS, der er en fælles offentlig indgang til oplysninger om alle ejendomme i Danmark. BiQ er dermed udvidet med oplysninger om ca. 2,2 mio. adresser, hvor man bl.a. kan hente informationer om matrikelnummer, arealer, formål, ejer, vurderingsoplysninger mm.

Med de nye oplysninger kan man nu se lister over ejendomme ejet af et konkret selskab, samt om en adresse må bruges til erhvervsudlejning og hvem der i givet fald ejer den.

I finanskrisens kølvand blev der afdækket en lang række pantebrevskarruseller, hvor banker finansierede ejendomme der blev handlet til kunstigt opskruede priser, uden efterfølgende at have et reelt billede af risikoen ved engagementet. BiQs mål er at stille data til rådighed, der kan hjælpe finansielle institutioner, offentlige myndigheder og rådgivere i deres daglige virke. Med OIS-data har vi taget yderligere et stort skridt i denne retning.

På baggrund af de videredistributionsregler BiQ er underlagt fra Erhvervs og Byggestyrelsen, er det ikke tilladt at vise alle ejendomme ejet af en enkelt person, men slår man op på en ejendom er det naturligvis muligt at se oplysningerne om ejeren navn, også hvis det er en person.

Bemærk, at man for at få adgang til ejendomsdata i BiQ skal indgå en skriftlig aftale med BiQ ApS, uanset om der er tale om en prøveperiode eller et betalt abonnement. Dette skyldes de regler, vi er underlagt fra Erhvervs og Byggestyrelsen. Kontakt os på email webmaster@biq.dk eller telefon 70 25 50 65 for yderligere oplysninger.

Aftalekontrakten for prøveperioden i PDF-format: ProevekontraktOIS.pdf

Møller Holding af 1982 ApS

"BiQ danner et nemt og overskueligt billede af selskabers ejerstrukturer, ejeroplysninger og ejendomme. Det sparer mig for en masse tid og er meget nemt at bruge."
Morten Vinther Møller, adm. direktør