Hent til Excel Definition af nøgletal

Gå til: balance - antal ansatte - beregnede nøgletal

Resultatopgørelse

År 04/05 År 05/06 År 06/07 År 07/08 År 08/09 År 09/10
Omsætning Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Bruttofortjeneste 46.884 46884000.0 54.477 54477000.0 16.0% 59.805 59805000.0 10.0% 65.096 65096000.0 9.0% 66.460 66460000.0 2.0% 72.142 72142000.0 9.0%
Personaleomkostninger Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Afskrivninger Ikke oplyst -3.193 -3193000.0 -2.961 -2961000.0 7.0% -2.725 -2725000.0 8.0% -3.375 -3375000.0 -24.0% -2.754 -2754000.0 18.0%
Finansieringsindtægter Ikke oplyst 571 571000.0 880 880000.0 54.0% Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Finansielle udgifter Ikke oplyst -2.136 -2136000.0 -2.761 -2761000.0 -29.0% Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Andre finansielle indtægter Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Resultat før skat 17.381 17381000.0 25.344 25344000.0 46.0% 26.640 26640000.0 5.0% 28.681 28681000.0 8.0% 25.282 25282000.0 -12.0% 28.098 28098000.0 11.0%
Nettoresultat 17.381 17381000.0 25.344 25344000.0 46.0% 26.640 26640000.0 5.0% 28.681 28681000.0 8.0% 25.282 25282000.0 -12.0% 28.098 28098000.0 11.0%
Udbytte (disponibelt) Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Revisoranmærkninger
Regnskabsnoter

Alle beløb er i hele tusinde kroner.

Balance

År 04/05 År 05/06 År 06/07 År 07/08 År 08/09 År 09/10
Anlægsaktiver Ikke oplyst 35.253 35253000.0 33.163 33163000.0 -6.0% 33.042 33042000.0 32.306 32306000.0 -2.0% 27.244 27244000.0 -16.0%
Likvide midler Ikke oplyst 2.928 2928000.0 4.745 4745000.0 62.0% 384 384000.0 -92.0% 378 378000.0 -2.0% 287 287000.0 -24.0%
Omsætningsaktiver Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Balancesum 75.054 75054000.0 73.707 73707000.0 -2.0% 78.881 78881000.0 7.0% 83.774 83774000.0 6.0% 85.243 85243000.0 2.0% 87.941 87941000.0 3.0%
Forventet udbytte Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Egenkapital 16.900 16900000.0 16.900 16900000.0 16.900 16900000.0 16.900 16900000.0 16.900 16900000.0 16.900 16900000.0
Langfristet gæld Ikke oplyst 19.026 19026000.0 16.225 16225000.0 -15.0% 10.379 10379000.0 -36.0% 10.119 10119000.0 -3.0% 9.031 9031000.0 -11.0%
Kortfristet gæld Ikke oplyst 37.781 37781000.0 45.755 45755000.0 21.0% 56.495 56495000.0 23.0% 58.224 58224000.0 3.0% 62.010 62010000.0 7.0%
Passiver i alt Ikke oplyst 73.707 73707000.0 78.880 78880000.0 7.0% 83.774 83774000.0 6.0% 85.243 85243000.0 2.0% 87.941 87941000.0 3.0%

Alle beløb er i hele tusinde kroner.

Antal ansatte (årsværk)

År 04/05 År 05/06 År 06/07 År 07/08 År 08/09 År 09/10
Antal ansatte 78 78% 71 71% -9.0% 81 81% 14.0% 87 87% 7.0% 88 88% 1.0% 94 94% 7.0%

Beregnede nøgletal

År 04/05 År 05/06 År 06/07 År 07/08 År 08/09 År 09/10
Egenkapitalens forrentning 103 % 103.0% 150 % 150.0% 158 % 158.0% 170 % 170.0% 150 % 150.0% 166 % 166.0%
Overskudsgrad Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst
Soliditetsgrad 23 % 23.0 23 % 23.0 21 % 21.0 20 % 20.0 20 % 20.0 19 % 19.0
Bruttomargin Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

Beregnede nøgletal i procent.