Kilder

BiQ opdateres dagligt med de seneste informationer om det danske erhvervsliv. Oplysningerne stammer bl.a. fra:

Erhvervsstyrelsen (CVR)

I det Centrale Virksomheds Register (CVR) findes der grundlæggende informationer og data på alle virksomheder i Danmark. Oplysningerne fra Erhvervsstyrelsens database opdateres i BiQ en gang i døgnet.

CVR-data i BiQ

BiQ indhenter stamdata på alle regnskabspligtige selskaber fra CVR. Stamdata i BiQ er bl.a. oplysninger om selskabernes:

BiQ kobler informationerne så vores kunder får fuldt overblik over selskaber og personer i dansk erhvervsliv.

Den Offentlige Informationsserver (OIS)

OIS får data fra følgende kilder:

OIS-ejendomsdata er oplysninger om ejendomsforhold på alle adresser i Danmark fx:

OIS-ejendomsdata i BiQ

BiQs ejendomsdata gør det muligt at se:

Sammenkædet med BiQs eksisterende erhvervsdata giver disse data god mulighed for at få et totalbillede af potentielle og eksisterende kunder og samarbejdspartnere samt eventuelle konkurrenter.

Statstidende

Statstidende udgives af IT- og Telestyrelsen. Statstidendes informationer leveres af:

Statstidende-data i BiQ

Data fra Statstidende der bidrager til BiQ kommer fra konkursboer, herunder informationer om bl.a. personligt ejede selskaber og andre ikke regnskabspligtige selskaber. Disse data gør det muligt at overvåge konkursdekreter, fordringsprøvelser mm. på selskaber. Statstidendemeddelelsernes historik går et år tilbage.

BiQs øvrige datakilder

Udover ovenstående hovedkilder henter BiQ informationer fra forskellige relevante hjemmesider. Vi følger fx VL-grupperne, så BiQ er opdateret med nye grupper samt ind- og udtrædelser mm.